bismillah

I Allahs den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

fredag 4 maj 2018

Klara mål inför Ramadan...


 Skrev det här förra året men osäker på om jag la upp den eller inte. 

Alhamdolillah för Ramadan. Det är en gåva så stor som Allah gett oss och som återkommer varje år som en påminnelse om Allahs Barmhärtighet och välvilja gentemot sina tjänare.

Min pappa ringde mig häromdagen, så som varje år den senaste tiden när dagarna är långa och frågar hur jag ska klara det…och det slår mig varje gång att det är något han aldrig kan förstå för det är bara sådant som den som upplever ramadan som tjänare till Allah kan förstå – all den barakah denna månad för med sig. En välsignad månad med så många möjligheter att närma sig Allah, att börja om, att börja på nytt. Helt plötsligt är shayteen fastlåsta och vi har bara oss själva att kämpa emot. Sånt som annars är svårt bli lätt.

Genom att avhålla sig från det som är halal blir det lättare att avhålla sig från synder. Hungern efter mat tar över de andra sinnenas hunger men när magen är mätt blir tungan, händerna, ögonen och könsorganet hunger påtaglig.
Huvudsyftet med fastan är just att vi ska utveckla gudsfruktan.

TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Allah." (Al-Baqarah 
Trots det finns det de muslimer vars fasta är utan belöning och de enda de vinner är hunger och törst. Att avhålla sig från mat och dryck är inte det enda vi måste göra…Profeten sa;

”Den som inte avstår från lögner i ord och handling och onda gärningar- Allah har inte något behov av dennes fasta!”
Så fastan ska vara ett medel att korrigera sig själv, en tid att börja om, göra nytt och göra rätt. En tid av ånger och förlåtelse. Det är även en tid då vi kan omvärdera våra liv och se över åt vilket håll vi är på väg och vad som är viktigt i våra liv.

fredag 16 december 2016

Dhikr

Bildresultat för dhikr


Det finns en hel del olika adhkaar man kan göra som muslim. En typ av regelbunden dua  är den på morgon och kväll. För information kring exakt tid tryck här. 

Allah säger till oss i Koranen;

”TROENDE! Åkalla Gud - och ha Honom alltid i era tankar! Och prisa Hans namn morgon och afton! ” 33:41-42

”BÄR därför [Muhammad] med jämnmod vad de säger, och lova och prisa din Herre före solens uppgång och före [dess] nedgång,50:39

Nyttan av dessa dua är många. Bland den största nyttan är att hålla satan borta. De skyddar även från det onda bland människor och jinn. Den person som reciterar dessa adhkaar dagligen bygger för sig själv ett skydd mot fienden. Tyvärr har de flesta muslimer slutat göra dessa adhkaar och som ett resultat ser vi hur de faller offer för satan och hans vänner, varpå de lever ett liv av depression och elände. Jag hoppas vi tar lärdom från detta och börjar göra adhkaar morgon och kväll som en del av vår dagliga rutin. Men som med allt annat kan det bli en rutin för tungan utan reflektion eller kanske är det något vi helt glömt av eller kanske aldrig tagit oss tid att lära oss. Oavsett anledning vill jag vill påminna mig själv och er om några av dessa adhkaar som vi kan återinföra eller börja med för att komma närmare Allah (azza wa jall)…

Ayat al-kursi

När?

·         Varje morgon och kväll
·         Efter varje obligatorisk bön
·         Innan du går och lägger dig
·         I ditt hem

Nyttan?

·         Inget kan hindra dig från att nå Paradiset förutom döden.
·         Du får en beskyddare från Allah och ingen satan kan komma nära dig ända till morgonen
·         Ingen satan eller skada kommer att komma nära ditt hem

De tre sista surorna i Koranen

När?

·         3 x morgon och kväll
·         3 x efter maghrib och fajr
·         1 x efter dohr, asr och isha
·         När du går och lägger dig (stryk över kroppen tre gånger)

Nyttan?

·         Ger det bästa skyddet mot mardrömmar, jinn, viskningar, onda ögat

onsdag 2 november 2016

Sätt att överge Koranen

En lektion fritt översatt från en audio av Mohamad Elshinawy. 

Umar ibn khattab brukade säga; ”Ställ er till svars innan ni kommer att ställa till svars för era gärningar. Väg era gärningar innan de blir vägda mot er. Förbered er för dagen då allt kommer att bli synligt, Allah säger 

Den Dagen kommer ni att undergå [rannsakan och dom] och ingenting, som ni höll hemligt, skall förbli dolt. ” 69:18

Ibn Qayyim tillade ”och detta är fard ayn (obliatorsikt) för varje muslim.”

Det är en individuell obligation för var och en av oss; att se vad vi har förberett inför Domedagen.  Beviset är Allahs ord; 

TROENDE! Frukta Gud, och tänk på vad ni sänder framför er, var och en, till morgondagen! Ja, frukta Gud! Han är väl underrättad om vad ni gör. ” 59:18

Vilken underbart tillfälle att rannsaka oss själva så låt oss fokusera på det idag i ljuset av vår relation till Koranen. Det finns återberättat att Ibn Masod, som var en av de bästa recitörerna av Koranen. Till den grad att Profeten sa. 

”Den som vill höra Koranen precis som när den sändes ner från Jibril låt honom lyssna till Ibn Umm Abd (Abdullah ibn Masood).”

En gång beordrade Profeten honom att recitera koranen. Ibn Masod blev förvånad och sa, 

”Ska jag läsa för dig fastän det var du som fick uppenbarelsen?”
Profeten svarade honon, ”Jag älskar att höra den reciteras från andra.”
Så han började läsa från surah Nisa. När han kom till ayahn; 

"Hur [skall det gå för dem den Dag], då Vi låter ett vittne från varje samfund stiga fram och även dig [Muhammad] vittna mot dem ” 4:41

avbröt Profeten honom och sa, ”Det räcker för denna gång.” När ibn Mosod vände sig mot honom fick han se Profetens ögon fulla med tårar.

fredag 30 september 2016

Den ärade koranen

Bildresultat för quran

En lektion fritt översatt från en audio av Yaasir Qadhi. Ibland låter jag arabiska texten stå med då den svenska översättningen kan vara missvisande ibland. 

Redan när Profeterna Ibrahim och Ismail byggde Kabah bad han;  

"Herre! Låt ett sändebud uppstå bland dem, [en man] ur deras mitt - som framför till dem Dina budskap och undervisar dem i Skriften och i [profeternas] visdom och som renar dem [från avgudadyrkans synd]. Du är den Allsmäktige, den Allvise."  يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ  2:129

Så Koranen kan ses som ett svar på en dua som Ibrahim gjorde.

Allah prisar till och med sig själv pga av Koranen;

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ

GUD SKE lov och pris, som har uppenbarat denna Skrift för Sin tjänare och som inte har låtit dess mening skymmas av slingrande formuleringar,  18:1

  تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ 

VÄLSIGNAD vare Han som steg för steg har uppenbarat för Sin tjänare den måttstock [med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt] och som skall tjäna som en varning för alla folk,  25:1

Koranen är ett botemedel mot tvivel….ett botemedel mot jagets önskningar….ett botemedel mot fysiska sjukdomar så som feber eller dyl. för Profeten brukade använda koranen när han var sjuk. Allah säger i Koranen; 

 يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

MÄNNISKOR! Ni har nu fått ta emot förmaningar och varningar från er Herre och en läkedom mot det [onda] som bor i människors bröst, och vägledning och nåd för dem som tror. 10:57

Allah beordrar oss att vara glada och nöjda över koranen och islam. Allah säger;

Säg: "Gläds över dessa Guds gåvor och över Hans barmhärtighet, som är förmer än [de rikedomar] ni kan samla!" 10:58 (Guds gåvor är koranen och Hans barmhärtighet är vår islam)

Allah beskriver koranen med orden ljus och själ eftersom koranen är ett ljus för hjärtat genom vägledning. Då den vägleder hjärtan bort från mörker och mot ljus.
Allah beskriver Koranen som en själ för utan koranen är man spirituellt död.
Allah ställer en retorisk fråga i Koranen;

Hur skulle ni kunna förneka er tro, som hör Guds budskap läsas och har Hans Sändebud mitt ibland er?  3:101

Här har ni en profet som går bland er och läser er Herres ord trots det vägrar ni att tro det är något förvånande och konstigt… Budskapet är så tydligt och klart så vad är ursäkten till att inte tro? När Moshrikon frågade varför inte Profeten kunde visa några mirakel svarade Allah att Koranen är ett mirakel stort nog.

Ett annat bevis för Koranens mirakel är när änglarna frågare folket i Helvetet; 

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ

Och de som förnekade sanningen skall drivas mot helvetet, skara efter skara, och när de når fram öppnas dess portar och väktarna säger till dem: "Har inte sändebud ur era egna led kommit och framfört er Herres budskap till er och påmint er om mötet denna Dag?" Och de skall svara: "Jo, [så är det]." 39:71

Våra barns vägledning

'Bildresultat för children praying islam


En lektion fritt översatt från en audio av Mohammad Elminshawy som finns att lyssna på här. 
Allah säger i Koranen;

Rikedom och [många] söner hör till det jordiska livets glädjeämnen;” 18:46

Barn är glittret, ljuspunkten i livet, det fina, njutningen och verkligen bland den största välsignelsen en människa kan få i detta liv är barn. Och det åligger den troende att visa tacksamhet för denna välsignelse och denna tacksamhet visas genom att använda det barnet, den gåvan, för Den som gav välsignelsen till oss. Det är en gåva från Allah som vi aldrig kan visa tillräcklig tacksamhet för. Han valde oss att få denna välsignelse medan Han lät andra förbli utan denna gåva. Och bara Allah vet vem som har fått det bästa, den som inte fick barn eller den som fick. Allt i enlighet med Allahs visdom. Vad vi vet är att vi måste visa tacksamhet för denna gåva annars.

Omar ibn Abdulaziz sa, ”Verkligen Allah ger tjänaren en välsignelse om han är tacksam bevaras den åt honom annars vänds välsignelsen mot honom i form av ett straff och vånda för honom i detta liv och i nästa.”

Hur många har inte bett om barn för att sedan när de väl fått dem blir distraherade och glömt bort att visa tacksamhet för den gåvan. Se vad som händer när den försummelsen ger resultat – de önskar att barnet ska behandla dem åtminstone som en vän eller att de kunde vrida tillbaka klockan och göra om så att barnet inte talar på sådant oförskämt sätt som det gör. Eller en del gör allt för att barnet ska överhuvudtaget bara prata med dem.

Ibn Qayyim säger, ”Föräldrarna kommer att förhöras först vad gäller barnets rättigheter därefter förhörs barnet om förälderns rättigheter.”

Allah säger i Koranen; ”Och [minns att] er Herre tillkännagav [för er]: 'Om ni visar tacksamhet skall Jag ge er en större [belöning], men om ni visar otacksamhet skall Jag sannerligen ge er ett strängt straff!'”  14:7

tisdag 14 juni 2016

Surah Ikhlaas

- En kort men stor Surah

Anledningen till att Surah Ikhlas uppenbarades är för att mushrikon frågade; ”Åh Muhammad! Berätta för oss om Din Herres släktträd!” Varpå Allah uppenbarade denna surah.

Säg: Han är Gud – En
Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilka alla beror
Han har inte avlat och inte blivit avlad
Och ingen finns som kan liknas vi Honom.

Ordet Samad betyder Den som inte föder, eller föddes eftersom det finns inget som föds utan att det kommer att dö. Det finns inget som dör som inte lämnar efter sig ett arv. Allah dör inte och Han lämnar inte efter sig något arv.
Surah Ikhlas har några specifika fördelar som gör den väldigt speciell. Den kan tyckas vara kort men fördelarna är många, bland annat;   

1/3 del av Koranen

I Al-Bukhari återberättas det från Abo Saíd att Allahs Sändebud sa till sina kompanjoner, ”Kan någon av er recitera en tredje del av Koranen under en natt?” Det här var något väldig svårt för dem så de svarade, ”Vem av oss skulle kunna göra något sådant, åh Allahs Sändebud?” Så han svarade, ”Allah är En, as-Samad”  är en tredje del av Koranen.”
I en annan hadith från al-Bukhari, 4627, från Qutaadah ibn Nu´maan som sa att en man på Profetens tid var vaken för att dyrka Allah strax innan fajr då han reciterade ”Säg, Han är gud – En”. Han reciterade ingenting annat. På morgonen kom mannen till Profeten och berättade det för honom, han tänkte att han inte gjort tillräckligt. Profeten sa, ”I den i vars Hand min själ ligger, verkligen det är likvärdigt med en tredjedel av koranen.”
Muslim (812) berättade att Abo Hurayrah sa, Allahs Sändebud sa, ”Samla er för jag ska recitera för er en tredjedel av Koranen.” Så de som kunde kom till samlingen därefter kom Profeten ut och läste Qul hoa Allaho Ahad, så gick han in. De frågade varandra, det kanske har kommit nyheter från himlen och det är därför som han gått in. Efter ett tag kom Allahs Sändebud ut och sa, ”Jag berättade för er att jag skulle recitera en tredjedel av Koranen. Verkligen så är det en tredjedel av Koranen.”
Det betyder inte att recitationen av surah Ikhlas är det samma som att läsa en tredjedel av Koranen utan belöningen är densamma. Detsamma gäller om man läser den tre gånger i bönen så är belöningen som att du läst hela Koranen men du måste ändå läsa Surah Fatihah.
Koranen behandlar tre olika ämnen; 1/3 regler, 1/3 löften och varningar och 1/3 Gudomliga namn och attribut. Denna surah kombinerar namn och attribut och samlar på så sätt tawheed.

Kärlek till denna surah kan ge dig Allahs kärlek